Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práce s Runami

Prastaré písmo severských národů se později stalo písmem kouzel a čarodějnictví. Runy se nosí nejen jako magické amulety, talismany, ale dá se podle nich věštit i budoucnost. Malují se, vyrývají, píší -  na kameny, papír, ale i sebe, dům, dveře, dopis, magické pomůcky -  atham, hůlku, nebo na magický šat, zvonek, kalich,

Obrazek

Runa Ochrana - chrání nositele před bezprostředním ohrožení, proti nehodám a úrazům, fyzickým útokům. Symbolizuje výhru nad úřady a u soudu. Pokud nebudete jednat neuváženě jste v bezpečí.

Věštění: nutkání chránit sebe nebo druhé. Snaha udržet si úspěch nebo získanou pozici. Je to runa na obranu a ochranu . Symbolizuje také ochranu tváří tvář nepříteli. Pokud vám máte tuto runu  je čas na riskantní podniky, ale vše musí spočívat na pevných základech.

Obrácená runa: postupujte opatrně a promyšleně. V nynější situaci jste  zranitelní nepřátelskými vlivy, než budete pokračovat je zapotřebí posílit  duchovní, fyzické, emocionální síly. Též může znamenat, že proti vám stojí nepřítel schovávající se za kabát přátelství.

 

 

Obrazek

Runa - Bůh -požehnání,moudrost a přepych. Runa, ale dává najevo, že k úspěchu a bohatství se musí skrze ni dojít komunikací, mluvením, aktivitou. Když budete řešit nepříjemné úkoly "síly" budou stát na vaší cestě. Runa říká, že cokoliv vás potká, potká vás proto, abyste se z toho poučili. Když pochopíte pravdu, pochopíte zprávy kolem sebe.

Věštění: požehnání, obvykle spojená s vírou. Pevnost ve víře. Runa vyjadřuje boha jako takového. Nevyhýbejte se nepříjemnostem, ale aktivně je řešte. Bůh bude stát na vaší straně.

Obrácená runa- nenalezli jste odpověď protože jste kladli špatně otázky. Nahlédněte do svého nitra a vše bude jasné.

 

 

Obrazek

Runa rychlá Změna nebo Zrození - Symbolizuje význam z mrtvých stání. Její význam je obnova sil, přivádí novou energii. Dává nové naděje a začátky. Je to čas, kdy je třeba ujistit se, že minulost je minulostí. Nyní pokud jsme se poučili ze svých chyb z minulosti není třeba se vracet.  Je to dobrý čas na  na nové počátky a dobrodružství. Runa též může naznačovat nové manželství či  narození miminka.

 Věštění : plodnost duševní i fyzická, osobní růst. Prosperita v podnikání nebo obchodě. Nová naděje, ale záleží jen na vás jak jí využijete. Nyní nastává čas setí, ale pozor doba sklízení nastane až za delší čas.

Obrácená runa - pozor na ukvapené jednání. Pokud začínáte nový projekt rozjíždějte jej pomalu a držte se při zemi. Někdy tato runa naznačuje zbrklé jednaní, které může být naškodu. Proto jednejte s rozmyslem. 

 

Obrazek

Runa Den (světlo) - velmi optimistická runa. Je tzv. Boží oko. Přináší velké šance na zlepšení života ve všech směrech, dává duchovní poznání.

Věštění: bezpečnost, jistota. Jasnost bílých dnů v protikladu s nejistotou noci. Je čas plánovat nebo se pustit do podnikání. Runa říká, že pokud budete poctiví, bude vás provázet štěstí. Hojně se pohrnou úspěchy a nastane prosperita.

Obrácená runa - věští nutnost mírnit se ve výdajích


 

Obrazek

Runa Cesta - tato runa je vhodná jako amulet pro lidi, kteří hodně cestují. Zároveň podporuje i duševní růst. Značí cestu, ale i změnu, nový domov, či nové zaměstnání.

Věštění: společenské postavení, věhlas týkající se tazatele i okolí.  Zpráva ze světa bohů. Vytažení této runy potvrzuje významy run před tím. Nezbytnost vykonat cestu, a to neodkladně. Může to být cesta duchovního rozhodnutí.  Dále runa značí cestu, ale i změnu, nový domov, či nové zaměstnání.

 Obrácená runa - potřebujete navázat nové styky . Ty k vám přitáhnou energie, jenž vám pomohou překonat veškeré překážky.  Vyhledejte ty, kdo sdílí váš postoj, protože vám mohou vstoupí-li do vašeho života pomoci nebo vás mohou naučit něco nového.
 

Obrazek

Runa Tis - Přeměna - tato runa byla původně runa stromu tis. Tis byl velmi oblíbený jako trvanlivý a odolný strom, který chránil před čarodějnými vlivy.  Tis byl zasvěcen Ódinovi, pánu smrti, který shromažďoval duše k cestě do Valhally. Smrt nabádá, abychom s láskou pečovali o život na zemi. Smrt také může znamenat pomíjení nových způsobů a zvyků.  Runa má ochrannou moc proti piklům, intrikám, uhranutí a zlým vlivům. Pomáhá také v duchovní sféřeTato runa tis je také spojení se smrtí a zvovuzrozením. Tento proces se neustále opakuje.

Věštění: v tazateli je síla rvát se s osudem, silná motivace a cílevědomost, ochrana. Přijmete-li změnu postoupíte na spirituální cestě.  Je to čas přeměny, je to čas přijmout nové. Je to také čas smrti,  umírání, minulosti a také čas nových počátků.Chcete-li rychle postoupit na své cestě musíte  se naučit změnu přijímat a nebránit se jí.  Protože když se bráníte změně hrozí vám stagnace.

Obrácená runa - znamená neschopnost zanechat ničivých zvyků a nezdravou hrůzu ze smrti.

 


Obrazek

Runa Dobytek - Bohatství -  tato runa se hodí pro magické operace. Je to runa bohatství. Pozor  však bohatství není jen materiální, ale i duchovní poznání. Zatímco hmotné bohatsví pomíjí, duchovní bohatství je trvalé.  Pokud si své talenty - dary ještě  neuvědomujete, neznamenáto, že je nemáte. Je však nutné poznat jaký konkrétní talent se ve vás skrývá a poté jej začít rozvíjet.

Věštění: runa značí materiální zisk. Finanční moc a prosperitu v součastnosti až v blízké budoucnosti. Majetek nabytý výhrou či prací. Runa naznačuje, že vás potkal nebo v nejbližší době potká štěstí a soulad.

Obrácená runa - značí stagnaci, nesvár či ztrátu. Runa také oznamuje, že máte v sobě  nesmírné bohatství, ale jeho svit zastiňuje citová nerovnováha.  Usilujte o rovnováhu v životě a poznáte bohatství darů a talentů, které máte.Obrazek

Runa Dar - Pozitivní amulet, který symbolizuje spojenectví, bratrství, pomoc. Znamená také ušlechtilost a štědrost. Avšak chcete-li dostávat, musíte i dávat.  A naopak pokud dáváte, musíte být schopni i přijímat. Ti kteří na fyzické a emocionální úrovni berou a nedávají, přijdou o své spirituální dary. 

Věštění : dary ve smyslu oběti i velkorysosti. Vše, co se týká změn, jak ve smluvních kontraktech, tak v intimních vztazích. Přichází k vám dar a vy máte na výběr zda jej přimete.  Pokud se rozhodnete kladně, musíte být také ochotni dávat. Vše más svou cenu. Musíte najít rovnováhu mezi braním a dáváním. Musíte se naučit -  kdy dávat a komu. Není rozumné dávat každému, protože jsou lidé, kteří nechtějí přijímat.

Obrácená runa - oznamuje samotu a odloučení, přátelské svazky jsou ohroženy. Také naznačuje sobeckost.

 

Obrazek Runa Krupobití - znamená nejen špatné prostředí (okolí), ale i krupobití střel (pomluv). Vyjadřuje nepřátelské počínání proti vaší osobě. Nejprve je potřeba znát kdo a proč je proti vám zaujatý. Též značí nemoci a překážky.

 Věštění: Nekontrolovatelná síla jak v hlubokých vrstvách podvědomí, tak i ve vnějším světě. Do života vám vstupují určité výzvy. Nebojte se jich. Krupobití může nahánět strach, ale chytíte-li do ruky kroupu a zahřejete jí najednou se kroupa stane vodou.  Stejně tomu je i s výzvami, postavíte-li se výzvě čelem, zatnete-li zuby a rozhodnete se uvidíte, jak najednou pomalu postupujete. Pokud byste se před výzvou schovali, vaše problémy by se pouze odsunuli do pozadí a jednou by nečekaně vypluli na povrch jako velká vlna, která by vás mohla prudce spláchnout.

Obrácená runa - pozor na tzv. přátele a dobré kolegy v práci mohou proti vám něco chystat. Pokud se budete mít na pozoru máte šanci vše obrátit.


ObrazekRuna Slunce - slunce je spojováno se vším co je dobré, spravedlivé a správné. Sluneční svit zahání tmu a oživuje ducha. Je to rovněž ničitel ledu, proto je mocnou runou proti runě  Led. Runa slunce je rovněž runou pravdy. Protože síla světla ozařuje temnotu klamu, dává jasnou mysl, a vnitřní zezření.  Ukáže nejen klam druhých lidí, ale i klam ve vás.  Posvítí na vaší cestu po níž kráčíte. Runa naznačuje též  příznivý návrat domů, štít proti mračnům a nepřátelům. 

 Věštění : máte sílu dotáhnout vše dokonce. Očekávejte štěstí a vše ve svém životě budete nyní vnímat pozitivně. Avšak není to chvíle vhodná k odpočinku a relaxaci. Nyní je také čas na řešení problémů.

Obrácená runa -  značí chorobu, nemoc z nedbalosti.

 

 

Obrazek

Runa Rok - Žně - runa znamená hojnost a dostatek. Nastal čas odměn za předchozí úsilí. Je to období hojnosti, radosti, oslav. 

Věštění: naděje a očekávání. Výhled na brzkou prosperitu a mír. Příslib úspěchu, výsledky minulých úsilí se brzy dostaví. Také určuje planost doby právě provedéno výkladu. Nyní nastává doba času sklízení úspěchů své práce. Avšak je nutné neusnout na vavřínech a stále se snažit.

Obrácená runa - naznačuje, že je narušen koleběh věcí,  a že je tudíž nutnost odstranit překážky, aby se chod obnovil.


Obrazek

Runa Led - dává odvahu více si věřit, člověk nepodléhá vlastním iluzím, chce poznat skutečnou pravdu. Protiklady, které přináší, tato runa usměrňuje a snaží se je dát do souladu. Také upozornění, že není vše v pořádku. Nutno hlídat své spojence a přátele. Více věřit jen sobě, znát skutečnou pravdu a nedodléhat iluzím.

Věštění: psychické překážky, výčitky. Závilost a zlost stojí v cestě aktivitě a myšlenkám. Při vytažení runa posiluje význam ostatních vyložených run. Pozor na skryté nepřátele. Nyní vše chce trpělivost,  a moudrost v následujících krocích.  Je to čas přemýšlení, pozorování a přípravy na obranu.  Nebojte vše se změní jako zimu bude následovat jaro.

Obrácená runa - je nutné učinit kroky k tomu, aby ledy roztály a nesoulad mezi přáteli nebo vámi a partnerem byl odstraněn.

Obrazek

Runa Muž - optimistická runa, v obecném měřítku vyjadřuje člověka a osud, který mu je dán. Dává jasnou cestu životem, znamená rozvoj života, paměti, vyřešení okolností a událostí k vaší spokojenosti.

Věštění: člověk nebo lid. Symbol tazatele, jeho vztah k ostatním a vztah ostatních k tazatelově osobě . Přátelé a nepřátelé. Rozvoj rozumu, paměti, jasná cesta životem nebo jasné rozhodnutí, vyřešení určité události. Tato runa může znamenat i člověka obecně, osud, který je dán, je optimistická.

Obrácená runa - naznačuje, že člověk hledá samotu a odstup, zejména od rodiny. Možná to potřebujete, možná vám někdo hodně ublížil. Avšak pokud budte věci řešit s rozmyslem a bez emocí určitě najdete správnou cestu. Runa může naznačovat zneužití nebo opomíjení inteligence.

Obrazek

Runa Voda - runa představující intuici, vše záhadné, podvědomé, napovídá o duševním uvědomění a netušené tvořivosti.  Voda je síla, teče si kam chce, vlivem Měsíce ustupuje, ale i postupuje.  Proto je nutné naučit se plynout s tokem. Je třeba rozpohybovat různé oblasti života, jinak začnete stagnovat. Pár prostých změn povede k pozitivním účinkům. Runa znamená plodnost, a to ve všech jejích významech. Člověk díky ní dosáhne svého cíle, úsilí se vyplatí a naplní. Touhy, které dlouho trvaly, dojdou svého naplnění.  

Věštění: úspěch na cestách a při koupi. Dlouho vykonávaná práce došla svého cíle. Představivost, bohatý duševní život. Plodnost ve všech jejích významech.

Obrácená runa -  musíte se naučit splynout. Je třeba též rozpohybovat různé oblasti vašeho života jinak začne stagnace. Stačí několik malých změn. Jinak člověk může z rozbouřené vody vyjít zmaten a rozcitlivělý.  


ObrazekRuna Nezbytnost či Potřeba - tato runa hájí trpělivost. Chtivost a sobecká touha vyvolávají potíže. Runa symbolizuje nedostatek, nouzi, překážky. Současně, ale runa hovoří o tom, že vše se dá překonat prací a trpělivostí. Nabádá k pomoci bližnímu, který nás duchovně očistí a odstraní i naše potíže. 

Věštění: Omezení které způsobil nedostatek. Usilovná snaha a těžká práce. Mohou se do vaší cesty postavit určité překážky, které je nutné překonat.

Obrácená runa - je třeba zvažovat rozhodnutí a závazky.Obrazek

Runa Krb - runa rodiny, kmene, společenství. Představuje zázemí, klid, jistotu, domov a přístav pro bojovníky, kde je žena. Runa také vyjadřuje tajemství a nezbytnost s větší pečlivostí přicházet na kloub nastalým situacím.  

Věštění : Ženské záležitosti a jejich tajemství. Plodnost, skrytá tvořivost - ta si žádá vaše úsilí , aby se ukázala v plném světle. Užitek a jenom vše dobré.

Obrácená runa - vždy máte ve svém životě na vybranou. Nikdo vás nemůže rozčílit, pouze si můžete vybrat, zda se rozčílíte.  Nikdo vás nemůže ovládat pokud mu to nedovolíte. Nedovolte proto nikomu, aby vás ovládal. Runa též oznamuje, že tajemství je vyzrazeno a o citech se mluví nepokrytě.

ObrazekRuna Cesta za štěstím - cesta, ať už v praktickém či spirituálním smyslu, runa ohlašuje postup v před. Runa se hodí  zvláště jako amulet-talisman při cestování, a to i v duchovním světě. Obsahuje kouzlo, které chrání živé i mrtvé. Ukazuje směr, dává pevnost v rozhodování, uchovává vědomé cíle. Posiluje v rozhodnutí. Život je cesta, na níž se setkáváme s výzvami. Pokud toto uznáte splynete s proudem místo, abyste mu čelili.

Věštění: cesty, jak ve smyslu cestování těla , tak i cesty duchovní. Změna životního stylu. Ukazuje směr, dává pevnost v rozhodnutí.

Obrácená runa - ohlašuje zpoždění, ponaučení nebo obtížné putování. Pokud půjdete krok za krokem a budete čelit překážkám brzy zjistíte, že s proudem "splýváte". 

ObrazekRuna věrnost - je to optimistická runa zrození, vzkříšení, spravedlnosti.  Je to zároveň runa, která podporuje spravedlivý boj. Runa symbolizuje nové výzvy a zavěcení do nových poznání. Nyní nastává období energie a vášně, jenž přináší štěstí.

Věštění: tazatel si uvědomuje kde a v čem jsou ukryté jeho přednosti a skryté talenty. Úspěch v obecném životě, štěstí v legálních záležitostech. Čest a spravedlnost , vůdcovství a autorita, věrnost.

Obrácená runa - je znamením zničujících a vyčerpávajících nesvárů.

 

ObrazekRuna -Síla, moc - tělěsná zdatnost a rychlost. Runa je znamením moudrosti, vědění a tvůrčí síly stejně jako příležitosti sexuality a štěstí.  Úspěch v zaměstnání, škole, dobrý obchod a vyjednávání. Na druhou stranu si i my musíme dát pozor, na to, abychom nebyli otroky vůle jiných. 

Věštění: runa symbolizuje okultní vědy. A dává schopnost a velkou sílu překonat nepřátele. Jen správě využívat svou energii. Může se dotknout tazatele i jiné osoby . Úspěch.

Obrácená runa - zmarněná příležitost, tělesné potíže nebo zadržený rozhled.

ObrazekRuna Radost - harmonie, štěstí, radost, blaho i sláva, spolehlivost. Runa přináší radost, a to takovou, jakou si skutečně přejeme : z dětí, domova, práce, zdraví, peněz. Tato runa zároveň znamená úspěch a oblíbenost, popularitu, život bez starostí, a pozitivní změny.

Věštění: radost, harmonie, štěstí ve všech podobách.

Obrácená runa - znamená sváry, neshody mezi lidmi a nábádá k tomu, abychom nezvladatelným situacím se snažili předcházet.

Obrazek

 Runa Majetek - runa blahobytu,  přináší peníze, výhry, ale i dědictví. S touto runou si však nejde zahrávat, svůj majetek musíte dobře spravovat, abyste o něj nepřišli. runa zahrnuje i zděděné vlastnosti a dovednosti.
Věštění: výhra, nečekané peníze, ale i dědictví.

Obrácená runa - Je-li runa převrácená napovídá o potížích s financemi, dědictvím, nesouladu s rodiči a někdy i hrozící rozpad rodiny.


 
 
Obrazek

Runa Trn - Tato runa symbolizuje ochranu, pomoc a dobrou zprávu.

Věštění - i v nejtěžší hodince vám něco nebo někdo přijde na pomoc -   ať už amulet, talisman nebo někdo komu na vás záleží. Osud vám také ukazuje,  že máte dostatek síly a proto se nenechte nikým odradit při hledání pravdy.

Obrácená runa- protože znakem je pouhý trn, očekávané nebo ohlášené potíže budou malicherné. Avšak neměly by se brát na lehkou váhu. I král zvířat může být poraněn obyčejným malým trnem.

Obrazek

Runa Oheň - Runa, která pomáhá jít vpřed, je nutné jednat, udělat to, v čem ještě váháme - jinak oheň dotyčného "spálí " či mu jinak uškodí. Runa také symbolizuje milostnou vášeň, umělecký podnět.

Věštění: runa může symbolizovat na obzoru  milence, milenku . Též symbolizuje, že v něčem váháme a máme se již konečně rozhodnout.

Obrácená runa - nutnost jednat nebo někdo něco vás "Spálí", pozor na takzvané kamarády.


Obrazek

Runa Plodnost Tato runa znamená, že nastal čas dovršení plánů, záměrů , úspěchů na všech stupních.

Věštění: úspěch nastane nebo již nastává ve vašich plánech, záměrech.


Obrácená runa - runa v převrácené poloze naznačuje, že nastala stagnace, a je třeba vyvinout zvláštního úsilí.


 Runa Osud - Neoznačená runa - skrytá tajemství - (každý váček vykladatele má jednu runu, která je neoznačená). Říká se jí slepá. Tato runa značí tajemství, které má být ukryto, ve věci rozhodne osud. Buď položte jinak otázku nebo se zeptejte alespoň za 8 dní
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář